Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 77/85 oświadcza, że jest administratorem danych w stosunku do przetwarzanych danych osobowych i będą one przetwarzane w celach: promocyjnych, informacyjnych.

Zgadzam się na otrzymywanie od Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia S.A informacji handlowych, w szczególności newslettera dotyczącego treści informacyjnych i promocyjnych o wydarzeniach szkoleniowych, projektach, serwisach oraz akcjach promocyjnych Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia S.A.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, zmieniania, uzupełnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymywanie informacji handlowych.